MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Formularze zgłoszeniowe

Zainteresowanych udziałem w Lubelskiej Wystawie Zoologicznej ZOOPARK 2018 zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Targów oraz wypełnienia stosownych formularzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

 

ZU - formularz zgłoszeniowy --  zgłoszenie uczestnictwa w Lubelskiej Wystawie Zoologicznej ZOOPARK 2019

WD - wyposażenie dodatkowe

UD i UR - usługi dodatkowe i usługi reklamowe

 Postanowienia Szczegółowe 

 Warunki Uczestnictwa

PS - plan stoiska zabudowanego

ZP - zgłoszenie płatnika innego niż wystawca

ZW - zgłoszenie współwystawcy

ZN - zgłoszenie udziału niewystawcy

 Regulamin

 UT - usługi techniczne 

  ODO - ochrona danych osobowych