MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Informacje organizacyjne dla Wystawców

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Rejestracja Wystawców:

08.03.2019 r.  - w godz. 800 – 2100

09.03.2019 r.  - w godz. 700 – 930

Rejestracja Wystawców odbywać się będzie w Biurze Targów (przy głównym wejściu na halę C). Wówczas zostaną wydane materiały dla Wystawców m.in: identyfikatory-opaski, karta parkingowa, katalog, dostęp do WI-FI. Dokumentem uprawniającym Wystawcę do wejścia na tereny targowe jest założona na przegub dłoni opaska. Do wjazdu na teren Targów upoważnia czytelnie wypełniona karta wjazdowa. Każdemu wystawcy przysługuje jedna karta wjazdowa (parking bezpłatny niestrzeżony – szczegółowa lokalizacja parkingów dostępna na stronie internetowej targów w zakładce „Dla Wystawców”)


Montaż stoisk:

 08.03.2019 r.  - w godz. 800 – 2100

 09.03.2019 r.  - w godz. 700 – 930 (brak możliwości otwarcia bram transportowych)

Aranżacja stoiska przez Wystawcę może odbyć się po rejestracji w Biurze Targów.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Targów zabrania się umieszczania na stoiskach ze standardową zabudową targową (ścianach, wyposażeniu dodatkowym, itp.) eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą technik, które powodują trwałe uszkodzenia elementów zabudowy (np. przewiercanie, wbijanie gwoździ, przyklejanie, itp.). Obowiązuje bezwzględny zakaz przyklejania wykładziny na stoiskach niezabudowanych materiałami, które powodują trwałe uszkodzenie powierzchni płaskich. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń Organizator obciąży Uczestnika wg własnej wyceny.

Demontaż stoisk:

10.03.2019 r. - w godz. 1700 – 2200

Po zakończeniu Targów należy zgłosić opuszczenie stoiska w Biurze Targów.

Przez zdanie stoiska rozumie się doprowadzenie go do stanu sprzed przystąpienia do jego zagospodarowania. Zdanie stoiska następuje po podpisaniu Protokołu Przejęcia/Zdania stoiska przez Wystawcę oraz przedstawiciela Organizatora.

Zmiany terminów są możliwe w wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu z Organizatorem.

Targi dla Wystawców będą czynne:

09.03.2019 r. , sobota - w godz. 700 – 1900

10.03.2019 r. , niedziela  - w godz. 8 00 – 2200

Wystawca ponosi odpowiedzialność za swoje stoisko i ma obowiązek zapewnienia jego obsługi w godzinach otwarcia Targów dla Zwiedzających. Organizator ponosi odpowiedzialność za stoiska wyłącznie poza godzinami montażu, demontażu i otwarcia Targów dla zwiedzających.


Targi dla zwiedzających będą czynne:  

09.03.2019 r. , sobota - w godz. 1000 – 1800

10.03.2019 r. , niedziela  - w godz. 1000 – 1700

Dla Zwiedzających wstęp na targi jest płatny.

Ceny biletów:

Normalny – 20 

Ulgowy – 12 

Bilet Rodzinny – 45 

Dla Zwiedzających dostępny jest parking płatny niestrzeżony (na terenie Targów Lublin – 20 zł, zewnętrzny parking Targów Lublin – 10 zł) i bezpłatny niestrzeżony (przy Arenie Lublin)lokalizacja parkingów dla Zwiedzających dostępna na stronie internetowej targów w zakładce Dla Zwiedzających


Informujemy, że wewnątrz obiektów wystawienniczych Targów Lublin S.A. obowiązuje bezwzględny zakaz:


  • palenia tytoniu, stosowania efektów pirotechnicznych i dymowych, używanie silników spalinowych w pojazdach mechanicznych i innych urządzeniach bez zastosowania systemu wyprowadzania spalin zaakceptowanego przez organizatora oraz innych prac powodujących zadymienie i zapylenie obiektów; nieprzestrzegania zakazu spowoduje nałożenie kary porządkowej w wysokości odpowiadającej  kosztowi odtworzenia pirotechnicznej instalacji oddymiającej;
  • samodzielnego podwieszania jakichkolwiek elementów do elewacji i konstrukcji hali oraz ustawiania wszelkich elementów konstrukcyjnych o wysokości powyżej 5m bez uzgodnienia z organizatorem;
  • samodzielnego podłączania się do instalacji elektrycznej;
  • prowadzenia kolportażu poza stoiskiem;
  • publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych bez zgody organizacji zbiorowego zarządzania;
  • reklamowania na stoisku firm niebędących wystawcami lub współwystawcami.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOKONANIA OPŁAT ZA UCZESTNICTWO W TARGACH PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM. 

W przypadku dokonania płatności po 01 marca, należy mieć przy sobie dowód wpłaty.