MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

__________________________________________________________________________________

Kierownik projektu
Klaudia Stęplewska-Kruk
tel. +48 81 458 15 50
kom. +48 515 738 508
k.steplewska@targi.lublin.plWspółpraca z partnerami i promocja/Public Relations i obsługa zwiedzających

Katarzyna Nieradka
kom. +48 797 970 239
tel. +48 81 458 15 39
k.niedzwiecka@targi.lublin.plKontakt w sprawie faktur
tel. +48 458 15 19
ksiegowosc@targi.lublin.pl__________________________________________________________________________________

www.targi.lublin.pl

__________________________________________________________________________________

Formularz:

Imię i nazwisko*:
Firma:
Telefon:
E-mail*:
Pytanie:
Przepisz tekst:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Targi Lublin S.A.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@targi.lublin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie kontekstowej informacji marketingowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania oferty.

* - pola wymagane.