MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Konkurs plastyczny

Przyjdź na ZOOPARK Jesień i weź udział w konkursie plastycznym!

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci, które odwiedzą ZOOPARK JesieńNajważniejsze punkty regulaminu:

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w Targach Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, Lublin w dniach 12.10.2019 – 13.10.2019 r. podczas trwania Lubelskiej Wystawy i Targów Zoologicznych ZOOPARK Jesień 2019 w godz. 12.00-15.00.
  2. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik Lubelskiej Wystawy i Targów Zoologicznych ZOOPARK Jesień 2019, który zakupił bilet wstępu. 
  3. Konkurs jest przeznaczony dla przedszkolaków, uczniów zerówki, szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.
  4. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej zwierzę leśne przez uczestnika konkursu na stoisku konkursowym z wykorzystaniem materiałów plastycznych zapewnionych przez Organizatora konkursu dostępnych na stoisku konkursowym zlokalizowanym w hali C podczas trwania Lubelskiej Wystawy i Targów Zoologicznych ZOOPARK Jesień 2019.
  5. Pracę plastyczną uczestnika konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępną na stoisku konkursowym należy pozostawić u koordynatora konkursu na stoisku konkursowym. 
  6. Koordynator konkursu obsługujący stoisko konkursowe nada uczestnikowi konkursu indywidualny kod numeryczny, który umożliwi identyfikację pracy podczas obrad Komisji Konkursowej.
  7. Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony drobnym upominkiem. Dodatkowo powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w każdym dniu trwania konkursu dokona obiektywnego wyboru pięciu najlepszych prac. 
  8. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi odrębnie dla każdego dnia trwania konkursu. W dniu 12.10.2019 r. o godz. 15.00 oraz w dniu 13.10.2019 o godz. 15.00.

Sprawdź     >>>REGULAMIN