MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Konkurs plastyczny1. Co trzeba zrobić żeby wziąć udział w konkursie? Wykonać samodzielnie pracę plastyczną, która przedstawia małego lub dużego zwierzaka. 

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy przedszkolak, uczeń zerówki, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowej. Uczestnik jest reprezentantem placówki edukacyjnej, do której uczęszcza.

4. Prace uczniów wraz ze zgłoszeniem (załącznik nr 1) należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora (Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin) do 28.02.2019 r. (liczy się data dostarczenia do Organizatora).

5. Komisja Konkursowa dokona obiektywnego wyboru zwycięskich prac plastycznych. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi 10 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Hali Targów Lublin (ul. Dworcowa 11, Lublin) podczas Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK 2019.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. 

REGULAMIN               KARTA ZGŁOSZENIOWA                 PLAKAT INFORMACYJNY


!!WAŻNA INFORMACJA  dla Szkolnych Koordynatorów konkursu!!

Prosimy zwrócić uwagę, na instrukcję wypełnienia zgłoszenia do konkursu zamieszczoną w Regulaminie. Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu:
  • Na karcie zgłoszenia każdemu uczestnikowi konkursu należy nadać indywidualny kod numeryczny, który umożliwi identyfikację pracy podczas obrad komisji konkursowej. Organizator rekomenduje, aby kody numeryczne dla poszczególnych uczestników wymienionych na karcie zgłoszeniowej były nadawane według kolejnych liczb porządkowych.
  • Każda z prac musi być opatrzona w metryczkę: kod numeryczny, klasa oraz nazwa placówki oświatowej.

Przykład poprawnego kodowania zgłoszenia oraz metryczki znajduje się w regulaminie konkursu.